Danh sách

Cập nhật ngày 29.05.2010 

Số t/t

Họ tên

Sinh hoạt tại

1

VS Bùi Long Cửu

Munich, Germany, Europe

2

VS Cao Hải Thanh Trung

Hamburg, Germany, Europe

3

VS Đào Nguyên Quân

Victoria, Australia

4

VS Diệp Khôi

Victoria, Australia

5

VS Finato Stefano

Italy, Europe

6

VS Hoàng Quốc

Victoria, Australia

7

VS Hoàng Tâm

Victoria, Australia

8

VS Huỳnh Kim

Victoria, Australia

9

VS Huỳnh Ngọc An

Victoria, Australia

10

VS Huỳnh Quốc Hùng Thư

France, Europe

11

VS Lâm Tấn Đạt

California, USA

12

VS Le Merrer Gilles

France, Europe

13

VS Lê Thanh Liêm

California, USA

14

VS Lương Thuận Vui

Florida, USA

15

VS Lý Văn Ngôn

Victoria, Australia

16

VS Nguyễn Định Bằng

Victoria, Australia

17

VS Nguyễn Thanh Phong

Oregon, USA

18

VS Nguyễn Thế Hùng

Germany, Europe

19

VS Nguyễn Thị Cẩm Bình

California, USA

20

VS Nguyễn Trung Cang

Netherlands, Europe

21

VS Phan Thanh Việt

Victoria, Australia

22

VS Quan Tuấn Kiệt

Victoria, Australia

23

VS Trần Duy Lợi

Oakland, USA

24

VS Trần Kim Thuý

Texas, USA

25

VS Trần Minh Hoàng

Texas, USA

26

VS Trần Phước Thiện

Germany, Europe

27

VS Trần Thái Quý

Basel, Switzerland, Europe

28

VS Trần Việt Kha

Victoria, Australia

29

VS Trang Phước Đức

France, Europe

30

VS Vũ Đức Thọ

Florida, USA

31

VS Tống Hùng Phi

Washington, USA

32

VS Nguyễn Minh Hải

California, USA


 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top