Sự Kiện

Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS Chưởng Môn Lê

VLC2017 poster v3 VI

VIETNAMESE | ENGLISH]  Thông báo Đại hội 04 và Trại Huấn Luyện 2017  Thông báo khóa thi thăng đai trung và cao

[VIETNAMESE | ENGLISH]    

header dieu hanh

DỰ THẢO ĐẠI CƯƠNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI LẦN THỨ III    Ban tổ chức : Các Võ Sư thành viên tại

I- Thời gian tổ chức : Từ ngày 01 đến hết ngày 07 tháng 08 năm 2011 II- Địa điểm tổ chức

01 small1

Đại Hội Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại lần thứ I được tổ chức tại Tiểu Bang Victoria – TP.

  Khóa Đặc Huấn Huấn Luyện Viên 2013 Frankfurt am Main Đức Quốc   Nhận thức được tầm quan trọng trong việc

  Đại Hội Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại lần thứ I   Đại Hội Hội Đồng Võ Sư Tương

    CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI HỘI ĐỒNG VÕ SƯ TƯƠNG TRỢ HẢI NGOẠI LẦN THỨ NHẤT   1- Mục đích :

  PHÁT BIỂU ĐẦU XUÂN TÂN MÃO 2011 Của võ sư Chánh Chưởng Quản Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo Thưa tất