HẢI NGOẠI

 

 

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

Overseas Masters Management Council

Hoạt Động Tương Trợ

Kỹ thuật Vovinam

Khuyến khích phát triển và nghiên cứu đòn thế dựa trên cơ sở Vật lý và Khoa học. Thống nhất đòn thế kỹ thuật dựa trên kỹ thuật ở Tổ đường Vovinam.

Việt Võ Đạo

Cung cấp tham khảo và khảo hạch Vovinam Việt Võ Đạo.

Thư viện

Nơi giữ tài liệu nghiên cứu khoa học, lịch sử (Vovinam), văn, thơ, nhạc Vovinam.

Đại hội Vovinam

Được tổ chức hai năm một lần với mục đích tạo một môi trường trao đổi và kết nối tình đồng môn ở hải ngoại. Đại hội cũng là nơi các kỳ thi thăng đẳng cấp được mở ra nhằm hổ trợ các môn sinh, Huấn luyện viên, và võ sư cấp Hồng đai có cơ hội thăng tiến trong nghệ thuật Vovinam.

GIỚI THIỆU

Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

Hội Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) được cố Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng thành lập vào Ngày 31 Tháng 2 Năm 2010.

GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Chúng tôi sẳn lòng trả lời tất cả các thắc mắc cũng như câu hỏi liên quan đến Vovinam Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại.