[Vietnamese | English ]

Quyết định Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Vietnamese English ]

 Resolution of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf

Văn thư: #002/HĐVSTT-HN

Ngày 28 tháng 2 năm 2015

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội lần thứ 3 của HĐVSTT-HN

Kính gởi: Quý Võ sư trưởng thượng và tất cả quý Võ sư, Huấn luyện viên, và đồng môn Vovinam Việt võ Đạo Hải ngoại,

Trong tinh thần thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng mạng lưới tương trợ Vovinam việt Võ Đạo trên toàn thế giới để chung tay xây dựng môn phái ngày càng tốt đẹp và vững mạnh hơn, đại hội lần thứ 3 của Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại sẽ diễn ra tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu vào các ngày 13, 14, 15, 16 tháng 8 năm 2015. Cục huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo tiểu bang Victoria sẽ yểm trợ và phụ trách chuẩn bị chào đón đồng môn xa gần tề tựu về tham dự Đại hội lần thứ 3 này.

Chương trình đại hội sẽ bao gồm các sinh hoạt như sau:

Lễ tưởng niệm Võ Sư Chưởng Môn và qúy võ sư tiền bối

Khóa thi trung và cao đẳng (hoàng đai và hồng đai)

Kiện toàn tổ chức

  • + Nhận định tình hình và xác định phương hướng chung
  • + Bầu cử Hội Đồng Chấp Hành

- Sơ đồ tổ chức và nội quy

- Lập kế hoạch hoạt động cụ thể

+ Đặc huấn

- Ôn luyện kỹ thuật

- Học hỏi ứng dụng võ đạo trong đời sống

+ Thảo luận

- Thuyết trình các đề tài thực dụng và hữu ích

- Trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt địa phương

+ Kết thân

- Sinh hoạt liên kết và tương trợ

- Nhiều tiết mục cho mọi thành phần

Ngoài ra, trong thời gian đại hội, ban tổ chức sẽ hướng dẫn một cuộc du ngoạn thăm viếng thắng cảnh vùng Melbourne, Sydney, và Bisbane đặc biệt cho khách phương xa.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Võ sư, Huấn luyện viên, và môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới tham dự đông đủ. Sự tham dự cũng như sự đóng góp ý kiến quý báu của quý vị không những nói lên tinh thần đoàn kết mà còn chứng tỏ sự chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tại hải ngoại ngày một vững mạnh và tốt đẹp hơn.

Kính chào đoàn kết và hẹn gặp lại.

Trân trọng,

Võ sư Diệp Khôi

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

Đại diện Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

 

 Thư Mời Đại Hội lần thứ 3 (tiếng Việt) 

Invitation to 3rd General Assembly (English)

[Vietnamese | English ]

Thông báo thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Viethttp://vovinamoverseas.com/index.php/vi/bai-vi-t/351-announcement-btv-hdvstthn-2016amese English ]

 Announcement of Executive Committee Members of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf

 

Ngày: 9 tháng 3, 2015

THÔNG BÁO KHÓA THI THĂNG ĐAI

 

- Chiếu theo nội quy của Hôi Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải ngoại,

- Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn Phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải Ngoại,

 

Hội Đồng Điều Hành võ Sư tương Trợ Hải Ngoại xin trân trọng thông báo:

Điều 1:         Nhân kỳ đại hội Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại lần 3, một khóa thi cấp hồng đai và hoàng đai sẽ được tổ chức.

Điều 2:         Khóa thi sẽ diễn ra từ ngày 13-16 tháng 8 năm 2015.

Điều 3:         Địa điểm tổ chức - Thành phố Melbourne tiểu bang Victoria, Australia

Điều 4:         Thời hạn ghi danh: thí sinh tham dự gởi hồ sơ dự thi từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Hồ sơ sẽ được xét duyệt và thông báo kết quả trong vòng một tháng kể từ ngày nhận đơn để thí sinh thuận tiện tổ chức phương tiện di chuyển.

Điều 5:         Địa chỉ ghi danh và nhận hồ sơ đự thi xin gởi về Trưởng ban Khảo thí - Võ Sư Diệp Khôi, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều 6:         Để biết thông tin về thủ tục dự thi xin xem các tài liệu đính kèm (Đơn Dự Thi, Quy Chế Thi Thăng Đẳng Cấp, Hướng dẫn viết luận án).

Trân trọng,

T.M. Hội Đồng Điều Hành

Trưởng ban khảo thí

Võ sư Diệp Khôi

Thông Báo Khóa Thi Thăng Đai Belt Examination Announcement