[VIETNAMESE | ENGLISH | FRENCH]

 

LetterHead

Ngày 1 tháng 1, 2019

Số: 2019-01a/TB-VP HĐVSTTHN

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Hội Vovinam Hải Ngoại lần 5 và kỳ thi thăng cấp

- Căn cứ theo Quyết định thành lập Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại (HĐVSTTHN) do cố VS Chưởng Môn Lê Sáng ký ngày 31 tháng 3 năm 2010,

- Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải Ngoại,

- Nhằm mục đích thắt chặt tình tương trợ các phong trào Vovinam Hải Ngoại (trên các lãnh thổ ngoài Việt Nam),

HĐVSTTHN xin trân trọng báo tổ chức đại hội lần 5 tại Paris, Pháp quốc, diễn ra vào ngày 3 đến 7 tháng 7 năm 2019, với những sự kiện sau đây:

· Đại hội Vovinam Hải Ngoại lần thứ 5

· Tưởng niệm những võ sư tiền bối của môn phái

· Kỳ thi cao đẳng và trung đẳng

· Đặc huấn kỹ thuật

· Thuyết trình / hội thảo

· Thi đua / biểu diễn

Sự kiện này sẽ được tổ chức bởi HĐVSTTHN với sự phối hợp của Tổng Cục Huấn Luyện Môn phái Vovinam Việt Võ Đạo France.

Để biết thêm chi tiết, xin xem thêm tại trang nhà www.vovinamoverseas.com, hoặc liên lạc về ban tổ chức qua email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Chúng tôi trân trọng kính mời tất cả quý Võ sư, Huấn luyện viên, và môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo tại hải ngoại cùng đến tham dự. Sự hiện diện quý vị là một niềm vinh dự cho chúng tôi và nguồn động lực cho công cuộc phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo trên khắp thế giới, ngày một mạnh mẽ và tốt đẹp hơn.

Kính chào đoàn kết và thân ái.

Trân trọng,

Võ Sư Nguyễn Minh Hải

Chủ Tịch HĐVSTTHN

 Thư Mời Đại Hội lần thứ 5 (tiếng Việt) 

Invitation to 5th General Assembly (English)

Invitation à la 5ème Assemblée générale (Français)

 

 Thông báo khóa thi thăng đai trung và cao đẳng 2019

 

Ngày: 9 tháng 3, 2015

THÔNG BÁO KHÓA THI THĂNG ĐAI

 

- Chiếu theo nội quy của Hôi Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải ngoại,

- Căn cứ theo nhu cầu phát triển Môn Phái cũng như nhu cầu thăng tiến nhân sự cốt cán của môn phái tại Hải Ngoại,

 

Hội Đồng Điều Hành võ Sư tương Trợ Hải Ngoại xin trân trọng thông báo:

Điều 1:         Nhân kỳ đại hội Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại lần 3, một khóa thi cấp hồng đai và hoàng đai sẽ được tổ chức.

Điều 2:         Khóa thi sẽ diễn ra từ ngày 13-16 tháng 8 năm 2015.

Điều 3:         Địa điểm tổ chức - Thành phố Melbourne tiểu bang Victoria, Australia

Điều 4:         Thời hạn ghi danh: thí sinh tham dự gởi hồ sơ dự thi từ ngày ra thông báo này đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2015. Hồ sơ sẽ được xét duyệt và thông báo kết quả trong vòng một tháng kể từ ngày nhận đơn để thí sinh thuận tiện tổ chức phương tiện di chuyển.

Điều 5:         Địa chỉ ghi danh và nhận hồ sơ đự thi xin gởi về Trưởng ban Khảo thí - Võ Sư Diệp Khôi, Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Điều 6:         Để biết thông tin về thủ tục dự thi xin xem các tài liệu đính kèm (Đơn Dự Thi, Quy Chế Thi Thăng Đẳng Cấp, Hướng dẫn viết luận án).

Trân trọng,

T.M. Hội Đồng Điều Hành

Trưởng ban khảo thí

Võ sư Diệp Khôi

Thông Báo Khóa Thi Thăng Đai Belt Examination Announcement

 

 

[Vietnamese | English ]

Quyết định Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Vietnamese English ]

 Resolution of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf

document-headerMelbourne, ngày 05 tháng 12 năm 2010

Kính gởi: - Quý vị Võ Sư, 
 - Quý vị Huấn Luyện Viên,
 - Anh, Chị, Em đồng môn trên toàn thế giới.                                                             

Kính thưa toàn thể quý vị,

[Vietnamese | English ]

Thông báo thành viên Ban Thường Vụ Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại 2015
 document pdf

 


 

[Viethttp://vovinamoverseas.com/index.php/vi/bai-vi-t/351-announcement-btv-hdvstthn-2016amese English ]

 Announcement of Executive Committee Members of Overseas Vovinam Việt Võ Đạo Management Council 2015 
 document pdf

document-header

 

 

THÔNG BÁO

 

Kính gởi: Quý Võ Sư Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại cùng quý Võ Sư, Huấn Luyện Viên Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới.

 

Nhằm mục đích gặp mặt để tạo tinh thần đoàn kết và tương trợ giữa các Võ Sư Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới, đại hội lần II của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ được tổ chức tại thành phố Orlando, tiểu bang Florida (Hoa Kỳ) là một trung tâm du lịch nổi tiếng trên thế giới vào các ngày 21, 22, 23 tháng 8 năm 2013.

 

Hội Đồng Điều Hành của Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại đã ủy nhiệm cho Võ Sư Lương Thuận Vui và Võ Sư Vũ Đức Thọ đứng ra Tổ Chức đại hội lần thứ II.

 

Chương trình đại hội (đính kèm) sẽ gồm có các hoạt động như sau: Lễ giỗ lần thứ 3 của Võ sư Chưởng Môn, kết thân, thi cử, trao đổi kinh nghiệm, đặc huấn, du ngoạn, v.v.

 

Mọi chi tiết, thông tin liên hệ đến Đại hội, ghi danh tham dự xin liên lạc về ban tổ chức - Võ sư Vũ Đức Thọ qua điện thoại: (407) 4352248, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Kính mời Quý Võ Sư trong Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại cùng quý Võ Sư, Huấn Luyện Viên Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới tham dự đông đủ. Sự hiện diện và đóng góp ý kiến quý báu của quý Võ Sư không những nói lên tinh thần đoàn kết của anh em đồng môn tại hải ngoại mà còn giúp cho công cuộc phát triển môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tại Hải ngoại ngày một mạnh mẽ và tốt đẹp hơn, không phụ lòng kỳ vọng của Võ sư Chưởng Môn nơi ANH CHỊ EM chúng ta.

 

Kính chào đoàn kết và thân ái.

 

Trân trọng,

Võ Sư Diệp Khôi

 

  1. Chương Trình Đại Hội 2013 (pdf)

  2. Thông báo thi đai đẳng Vovinam 2013 (pdf)

  3. Quy chế thi thăng đẳng cấp (pdf)

  4. Hướng dẫn viết Tiểu luận án (pdf)

  5. Mẫu Đơn xin dự thi (pdf)

 

Melbourne, ngày 07 tháng 04 năm 2013

TM. Hội Đồng Điều Hành

Chủ Tịch

Võ Sư Diệp Khôi

 

 

Tiếng Vit

Văn thư: #002/HĐVSTT-HN

Ngày 28 tháng 2 năm 2015

THƯ MỜI

V/v: Tổ chức Đại hội lần thứ 3 của HĐVSTT-HN

Kính gởi: Quý Võ sư trưởng thượng và tất cả quý Võ sư, Huấn luyện viên, và đồng môn Vovinam Việt võ Đạo Hải ngoại,

Trong tinh thần thắt chặt tình đoàn kết, xây dựng mạng lưới tương trợ Vovinam việt Võ Đạo trên toàn thế giới để chung tay xây dựng môn phái ngày càng tốt đẹp và vững mạnh hơn, đại hội lần thứ 3 của Hội Đồng Võ Sư Tương trợ Hải Ngoại sẽ diễn ra tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Úc Châu vào các ngày 13, 14, 15, 16 tháng 8 năm 2015. Cục huấn luyện Vovinam Việt Võ Đạo tiểu bang Victoria sẽ yểm trợ và phụ trách chuẩn bị chào đón đồng môn xa gần tề tựu về tham dự Đại hội lần thứ 3 này.

Chương trình đại hội sẽ bao gồm các sinh hoạt như sau:

Lễ tưởng niệm Võ Sư Chưởng Môn và qúy võ sư tiền bối

Khóa thi trung và cao đẳng (hoàng đai và hồng đai)

Kiện toàn tổ chức

  • + Nhận định tình hình và xác định phương hướng chung
  • + Bầu cử Hội Đồng Chấp Hành

- Sơ đồ tổ chức và nội quy

- Lập kế hoạch hoạt động cụ thể

+ Đặc huấn

- Ôn luyện kỹ thuật

- Học hỏi ứng dụng võ đạo trong đời sống

+ Thảo luận

- Thuyết trình các đề tài thực dụng và hữu ích

- Trao đổi kinh nghiệm sinh hoạt địa phương

+ Kết thân

- Sinh hoạt liên kết và tương trợ

- Nhiều tiết mục cho mọi thành phần

Ngoài ra, trong thời gian đại hội, ban tổ chức sẽ hướng dẫn một cuộc du ngoạn thăm viếng thắng cảnh vùng Melbourne, Sydney, và Bisbane đặc biệt cho khách phương xa.

Chúng tôi trân trọng kính mời quý Võ sư, Huấn luyện viên, và môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo trên toàn thế giới tham dự đông đủ. Sự tham dự cũng như sự đóng góp ý kiến quý báu của quý vị không những nói lên tinh thần đoàn kết mà còn chứng tỏ sự chung tay góp sức vào công cuộc xây dựng môn phái Vovinam Việt Võ Đạo tại hải ngoại ngày một vững mạnh và tốt đẹp hơn.

Kính chào đoàn kết và hẹn gặp lại.

Trân trọng,

Võ sư Diệp Khôi

Chủ tịch Hội Đồng Điều Hành

Đại diện Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại

 

 Thư Mời Đại Hội lần thứ 3 (tiếng Việt) 

Invitation to 3rd General Assembly (English)

Image1

 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thay đổi đai đen, Ý nghĩa các màu đai và niên hạn tập luyện


Môn Phái Vovinam Việt Võ Đạo
Hội Đồng Võ Sư Chưởng Quản
Số: 01/HDVSCQ/QD

QUYẾT ĐỊNH

v/v. Thay đổi đai Đen, Ý nghĩa các màu đai và niên hạn tập luyện.


- Căn cứ Quyết Định của Võ Sư Chưởng Môn Lê Sáng v/v thành lập Hội Đồng Võ sư Chưởng Quản Môn Phái ngày 31-3-2010.
- Căn cứ tình hình phát triển Vovinam Việt Võ Đạo hiện nay.
- Căn cứ Biên Bản thống nhất trong buổi họp HDVSCQ ngày 23-07-2011.

HỘI ĐỒNG VÕ SƯ CHƯỞNG QUẢN MÔN PHÁI VOVINAM VIỆT VÕ ĐẠO