document-header

Melbourne, December 5, 2010

To: - Masters,
- Instructors,
- Brothers and sisters all over the world                                                            

Greetings to all,

On behalf of the Executive Committee - Council of Masters of Overseas Network, I would like to greet each of you and your family with warmest regards of good health and peace.

On March 31, 2010 Grand Master has issued the decision for establishment of the Executive Committee of Overseas Network includes five appointed masters:

1 - Master Diệp Khôi (Australia)
2 - Master Trang Phước Đức (Europe)
3 - Master Lương Thuận Vui (United States of America)
4 - Master Vũ Đức Thọ (United States of America)
5 - Master Nguyễn Minh Hải (United States of America)

According to the Grand Master's official decision, the chairman of the Council of Masters of Overseas Network will be selected within the Executive Committee in a rotating fashion, who will direct the operation of the Council of Masters, and be responsible for all activities associated with discipline outside of Vietnam. I, Master Diệp Khôi, currently live in Australia, was nominated by the masters of the Executive Committee to hold the first rotating presidency of the Council. This is an honor and an enormous responsibility, not only on myself, but also on the whole the Executive Committee which has the responsibility to promote all discipline's activities overseas, so we need the cooperation and support of all of you worldwide in all aspects of our mission ahead.  Solidarity, unity in mind and action will bring success. Our late Grand Master often reminded us: "The Catholic Church has billions of believers around the world today, but originally the proliferation and building started with only 12 Apostles."

Due to historical circumstances, the operations of overseas organizations have been extremely complex; suspicion and division among members sharing the same martial art uniform has been extremely serious; and I believe only genuine love and true tolerance will bring us closer together. Let's take another careful look of our brief past. After so many turbulent and arduous challenges, we have endured them all together while proudly wearing the same ocean blue uniforms, if we do not have empathy for one another, then who would deserve our sympathy and compassion?  Through sympathy and genuine assistance to one another, we will be able to fill over any gaps separating between us brothers and sisters.

Right from the early days when Vovinam discipline came into existence as with so many other martial arts disciplines in Vietnam, and up until now, what have enabled our discipline and given us the courage to develop and expand around the world?  Undoubtedly, we are fortunate having the great leaders such as the Founding Master, Grand Master, Master Mạnh Hoàng, Master Trần Huy Phong... and generations of talented and pioneering senior masters who devoted and sacrificed wholeheartedly for the cause that initially originating from the Founding Master's patriotism and the martial art ideal for serving the nation and humanity. The spirit of "Live, let others live, and live for others" has helped us through many arduous challenges that sometimes seemed impossible to overcome.

Grand Master Lê Sáng who sacrificed his life for our discipline; although he passed away for good, however our Master's dream and ideal will be carried on vigorously and relentlessly by Vovinam-Việt Võ Đạo disciples worldwide. During the last days of Grand Master's grave illness, those who were fortunate having an opportunity to visit him, in personal conversations with him, he advised repeatedly: "Try to improve and enhance our discipline."  Many masters hesitant to leave Grand Master's sick bed, but he has boldly insisted: "Go and take care of our discipline."

Grand Master's trust in the Council of Masters of Overseas Network is an honor and opportunity and is also a great challenge. We can no longer rely on our Grand Master, we - yes ourselves, all Vovinam Việt Võ Đạo overseas disciples need to work hard and take initiative for promoting our discipline ideals overseas in order to fulfill the responsibility which he entrusted in us. Vovinam has never been short of talented people as Grand Master gently recalled : "In the early days of Vovinam, having someone with bachelor degree among us was a rarity, today Vovinam students include multitude of people with excellent qualifications and credentials, with outstanding expertise in many areas around the world."  We strongly believe, with the ability and resources available, with passion for the righteous ideal, and relentless devotion of all the overseas Vovinam students, we will strongly pursue and implement our discipline's goals and mission and will never falter on our Grand Master's expectations.

We always welcome your advice and constructive opinions that can help our discipline thriving forward strongly. We sincerely look for opportunities to collaborate and work with all of you worldwide to build our discipline at overseas better and stronger in the future.

Thank you and best regards.
Master Diệp Khôi

 

Related documents:

1. Council of Masters of Overseas Network - Current Membership List

2. Executive Committee

3. Grand Master's Decision Regarding the Establishment of Council of Masters of Overseas Network

 

Melbourne, ngày 05 tháng 12 năm 2010

Kính gởi: - Quý vị Võ Sư,
 - Quý vị Huấn Luyện Viên,
 - Anh, Chị, Em đồng môn trên toàn thế giới.                                                            

Kính thưa toàn thể quý vị,

Thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành - Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, tôi xin kính gởi đến quý vị cùng gia đình lời cầu chúc sức khỏe và an lành.

Ngày 31 tháng 3 năm 2010 Võ sư Chưởng Môn đã ban hành quyết định thành lập Hội Đồng Điều Hành - Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại gồm 5 Võ sư :

1- Vs Diệp Khôi            (Úc Châu)
2- Vs Trang Phước Đức         (Âu Châu)
3- Vs Lương Thuận Vui          (Mỹ Châu)
4- Vs Vũ Đức Thọ            (Mỹ Châu)
5- Vs Nguyễn Minh Hải        (Mỹ Châu)

Theo chỉ thị  của Võ sư Chưởng Môn thì chủ tịch Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ do các thành viên Hội Đồng Điều Hành bầu chọn luân phiên để điều hành hoạt động của Hội Đồng, có trách nhiệm liên kết tổ chức mọi hoạt động của Môn Phái ngoài Việt Nam. Tôi, Võ sư Diệp Khôi đang sinh hoạt tại Úc Châu, được các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành đề cử giữ chức chủ tịch luân phiên đầu tiên của Hội Đồng. Đây là một vinh dự đồng thời là một trách nhiệm hết sức nặng nề không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho toàn thể các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành với trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại, do đó chúng tôi rất cần sự cộng tác và hổ trợ của tất cả quý vị đồng môn trên toàn thế giới về mọi mặt.  Sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động sẽ đem đến thành công, Thầy Chưởng Môn đã từng nhắc nhở: “Giáo Hội Thiên Chúa Giáo có hàng tỷ tín đố trên thế giới hiện nay, đã được khởi đi và xây dựng từ 12 Thánh Tông Đồ”.

Vì hoàn cảnh lịch sử nên sinh hoạt Môn Phái chúng ta tại hải ngoại vô cùng phức tạp, tình trạng nghi ngờ và chia rẽ giữa những người mang cùng màu áo vô cùng trầm trọng và theo tôi nghĩ chỉ có tình thương và lòng bao dung sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Hãy nhìn thật kỹ để thấy rằng sau bao sóng gió, gian nan mà chúng ta vẫn còn mang trên mình chiếc áo màu xanh trùng dương thân thương ngày xưa cũ, nếu chúng ta không biết thương nhau thì còn có thể thương ai được nữa?  Sự cảm thông và hết lòng giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp chúng ta lấp dần hố sâu ngăn cách giữa anh em chúng ta.

Ngay từ những ngày đầu, môn phái Vovinam khi lập phái cùng thời với biết bao môn phái võ thuật Việt Nam khác, và cho đến bây giờ điều gì đã làm cho môn phái của chúng ta có năng lực tồn tại và phát triển khắp thế giới?  Phải chăng chúng ta có được Võ sư Sáng Tổ, Võ sư Chưởng Môn, Võ sư Mạnh Hoàng, Võ sư Trần Huy Phong… cùng bao thế hệ Võ sư tiền bối đầy tài năng và hết lòng tận tụy hy sinh, khởi đi từ tấm lòng yêu nước của Võ sư Sáng Tổ đến lý tưởng phục vụ cho dân tộc và nhân loại. Tinh thần “Sống, để cho người khác Sống, và Sống cho người khác” đã gíúp cho chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách mà có lúc chúng ta tưởng chừng khó có thể vượt qua.

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, người đã hy sinh trọn cả cuộc đời cho Môn Phái, ngày hôm nay dù Thầy đã mất đi, nhưng hoài bảo và lý tưởng của Thầy sẽ được chuyên chở một cách mạnh mẽ và liên tục trong đại cuộc trường thanh của Môn Phái bởi những môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn thế giới. Trong những ngày Thầy lâm trọng bệnh, những ai may mắn có cơ hội đến thăm Thầy đều được nghe trong suốt cuộc nói chuyện, sự lập đi lập lại những lời căn dặn của Thầy: “Cố gắng về làm việc và tiếp tục phát huy Môn Phái tốt hơn nữa”.  Nhiều Võ sư bịn rịn không muốn ra về trước bệnh tình trầm trọng của Thầy, nhưng Thầy đã mạnh dạn bảo rằng: “Hãy đi về mà lo cho Môn Phái”.

Sự tin tưởng trao quyền cho các Võ sư tại hải ngoại của Võ sư Chưởng Môn là một vinh dự, cơ hội và cũng là một thách thức to lớn. Chúng ta không còn có thể ỷ lại, dựa dẫm, đổ trách nhiệm vào Thầy mà chính chúng ta, vâng chính chúng ta tất cả môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo tại hải ngoại phải cố gắng làm việc và chịu trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại để có thể hoàn thành trọng trách mà Thầy đã tin tưởng giao phó. Hiền tài Vovinam không thiếu như Võ sư Chưởng Môn đã từng vui vẻ mà nói rằng: “Ngày trước Vovinam tìm được những người tốt nghiệp đại học rất hiếm, hôm nay Vovinam có biết bao môn sinh  tốt nghiệp với biết bao bằng cấp, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực ở khắp nơi trên thế giới.”  Chúng tôi mạnh mẽ tin tuởng rằng với khả năng và tiềm lực sẵn có, cộng với lý tưởng, lòng tận tụy hy sinh của toàn thể môn sinh Vovinam tại hải ngoại, chúng ta sẽ mạnh dạn  tiếp tục theo đuổi, thực hiên hoài bảo và lý tưởng mà Môn Phái đã từng đề xướng để không phụ lòng kỳ vọng của Thầy.

Chúng tôi tha thiết luôn được đón nhận sự cố vấn, những ý kiến đóng góp về mọi mặt của quý vị để có thể giúp cho Môn Phái của chúng ta phát triển tại hải ngoại mạnh mẽ hơn, chúng tôi mong mỏi được cùng nhau cộng tác, hỗ trợ làm việc chung với toàn thể quý đồng môn trên toàn thế giới để xây dựng Môn Phái tại Hải Ngoại ngày một tốt đẹp và vững mạnh  hơn.

Kính chào toàn thể quý vị.

Trân trọng,
Võ sư Diệp Khôi
VsCM-Le-Sang
Eulogies for the Grand Master


My dear Master,

Today, we gather here to offer our deeply grateful hearts to you, our great teacher who always deserve our utmost respect.

Knowing that birth flourishes and death deminishes is the way of nature. Your departure is also a natural progression, but our hearts are still so heavy with too much pain, we wish you remained beside us forever.

From the date you came to the Founder, to Vovinam, you have devoted all your life to the discipline. You have accompanied founding Grandmaster every steps of the way around the country, through thick and thin you’ve jointly endured life’s bitterness and hardship to develop Vovinam-Việt Võ Đạo. More than 70 years of our discipline history is also 70 years a dedication to the mission that the Founder have entrusted in you.

In the last 70 years, you have trained many generations of Vovinam-Việt Võ Đạo disciples. These people were trained to continue the mission of bringing our martial arts and võ đạo teachings, enriched with Vietnamese culture, to spread around the world. For students of Vietnamese origin, the practice Vovinam-Việt Võ Đạo as a way to preserve cultural identity, while for non-Vietnamese, in addition to training a martial arts, the practice also intended to introduce them to the land and people of Vietnam.

Today, looking at pictures of students in various age groups, with many different nationalities, especially the children at innocent ages performing bài quyền (form), or a young girl practicing a one-against-three drill, their mighty yet gentle movements at such tender ages, our hearts could not help being deeply touched by the positive effects of Viet culture has on educating the youth that our discipline offers to mankind.

You often reminded us that "the struggle itself starts within us..." when you speak about the Mind-Body Revolution "Cách Mạng Tâm Thân" that the disciples must practice regularly and "the essence of the Mind-Body Revolution is a real-life philosophy of martial arts, with intention to promote self-improvement, betterment and guide people in the social reality..." and "people will not cease to advance." Today before you, we vow to etch your teaching in mind, practice martial arts regularly and sharpen our võ đạo, to constantly improve ourselves and try to live your derectives: "live, help others to live, and live for others."

More than a year now, you fell seriously ill, but you still spent so much time taking care of discipline’s important tasks. You frequently taught the masters who will carry vital responsibility of our discipline the essential knowledge in running and developing the discipline in the future. Deeply moved by your monumental grace, we will engrave them in our hearts.

My dear Master,

Knowing that living is only a temporary phase and death is truly the permanent return, but your departure is a loss that we will never could replace. Your leaving, the Lê’s family lost a loved one, your friends lost a precious companion. As for Vovinam-Việt Võ Đạo, we permanently lost of a great teacher.

My dear Master,

In an autumn long ago you were born, and this autumn you left us in so much mournful grief. Your characters and essence have spreaded all over the country. You have successfully accomplished your pledge in front of the Founding Grandmaster’s departing body 50 years ago, to promulgate Vovinam-Việt Võ Đạo all over the globe.

At this moment of overwhelming grief, family, friends and all your Vovinam-Việt Võ Đạo disciples bid you farewell on your journey to eternity. We pray your spirit will rise to heaven and always look after our discipline as well as everyone of your disciples.

Our Most Respectful Bow.

[  English | Deutsch ]

 

Lobrede für den Großmeister


Mein sehr verehrter Meister,

heute haben wir uns hier versammelt, um unsere tief dankbaren Herzen, dir, unserem Lehrer, den wir immer höchst respektiert haben, zuzuwenden.

Die Geburt gibt, der Tod nimmt, das wissen wir; es ist der Weg der Natur. Dass du uns verläßt ist ebenfalls der Gang der Natur, aber unsere Herzen sind schmerzerfüllt und wir wünschen du würdest für immer bei uns bleiben.

Seit dem Tag, an dem du zum Gründermeister gingst, zum Vovinam, hast du dein ganzes Leben dem Vovinam gewidmet. Du bist dem Gründermeister auf Schritt und Tritt gefolgt, auf seinem Weg durch Vietnam, durch Dick und Dünn und ihr habt gemeinsam harte Zeiten durchlebt, um Vovinam-Việt Võ Đạo zu entwickeln. Mehr als 70 Jahre der Geschichte unserer Kampfkunst sind zugleich 70 Jahre deiner Bemühungen für die Mission, die der Gründermeister dir anvertraut hat.

In den letzten 70 Jahren hast du viele Generationen von Vovinam-Việt Võ Đạo Schülern trainiert. Diese Schüler wurden trainiert, um die Verbreitung unserer Kampfkunst, die Lehren des Võ Đạo und auch einen Teil vietnamesische Kultur, weltweit voran zu treiben. Für Schüler vietnamesischer Herkunft ist Vovinam-Việt Võ Đạo ein Weg ihre kulturelle Identität zu bewahren, für Nicht-Vietnamesen ist es eine Möglichkeit, zusäzlich zum Erlernen einer Kampfkunst, das Land Vietnam und ihr Volk kennen zu lernen.

Heutzutage, wenn man sich Fotos von Schülern verschiedenster Altersgruppen, vieler verschiedener Nationalitäten, besonders die ganz jungen, ansieht, wie sie eine Form vorführen, oder ein junges Mädchen, dass sich gegen drei vereidigt, ihre krafvollen aber weichen Bewegungen in so jungen Jahren, dann ist man tief berührt von den positiven Effekten, die die vietnamesische Kultur und das Vovinam-Việt Võ Đạo auf die Jugend hat.

Immer wieder hast du uns daran erinnert, dass “der Kampf in uns selbst beginnt...” wenn du von der Revolution von Geist und Körper (Cách Mạng Tâm Thân) gesprochen hast und dass die Schüler regelmäßig trainieren müssen. “Die Essenz der Geist-Körper-Revolution ist die Philosophie der Kampfkunst, mit der Absicht der Selbstverwirklichung, der Verbesserung und einer Wegweisung durch das Leben” und “die Menschen werden nicht aufhören voran zu kommen”. Hier und heute, vor dir, schwören wir, deine Lehren in uns fest zu halten, regelmäßig Vovinam zu trainieren und unsere Philosophie zu vertiefen, kontinuierlich an uns zu arbeiten und nach deinen Richtlinien zu leben:”lebe, hilf anderen zu leben und lebe für andere”.

Seit mehr als einem Jahr warst du sehr krank, aber dennoch hast du viel Zeit damit verbracht dich mit den wichtigsten Aufgaben des Vovinam zu befassen. Häufig hast du die Meister gelehrt, die dein Werk weiterführen werden, hast ihnen das Wissen vermittelt, das sie zur Bewahrung und Weitrentwicklung des Vovinam brauchen. Tief bewegt von deiner Anmut werden wir sie in unsere Herzen eingravieren.

Mein sehr geehrter Meister,

das Leben ist nur eine kurze Phase und der Tod ist eine daurhafte Wiederkehr, das wissen wir, dennoch ist dein Fortgehen ein unersätzlicher Verlust. Die Familie Lê hat ein geliebtes Mitglied verloren, deine Freunde haben einen edlen Gefährten verloren. Vovinam-Việt Võ Đạo hat einen großen Meister verloren.

Mein sehr geehrter Meister,

in einem lang vergangenem Herbst warst du geboren und diesen Herbst hast du uns verlassen. Dein Charakter und dein Wesen haben sich im ganzen Land verteilt. Nachdem der Gründermeister vor 50 Jahren von uns ging hast du erfolgreich deine Aufgab erfüllt und Vovinam-Việt Võ Đạo auf der ganzen Welt bekannt gemacht.

In diesem Moment von überwältigender Trauer senden dir deine Familie, Freunde und alle Vovinam-Việt Võ Đạo Schüler einen Abschiedsgruß für deinen Weg in die Ewigkeit. Wir beten für deinen Geist, möge er in den Himmel aufsteigen und für immer Vovinam-Việt Võ Đạo und seine Schüler behüten.

Mit unserer achtungsvollsten Verneigung

 

President’s Welcome Letter

 

 

Melbourne, December 5, 2010

To: - Masters,
- Instructors,
- Brothers and sisters all over the world                                                            

Greetings to all,

On behalf of the Executive Committee - Council of Masters of Overseas Network, I would like to greet each of you and your family with warmest regards of good health and peace.

On March 31, 2010 Grand Master has issued the decision for establishment of the Executive Committee of Overseas Network includes five appointed masters:

1 - Master Diệp Khôi (Australia)
2 - Master Trang Phước Đức (Europe)
3 - Master Lương Thuận Vui (United States of America)
4 - Master Vũ Đức Thọ (United States of America)
5 - Master Nguyễn Minh Hải (United States of America)

According to the Grand Master's official decision, the chairman of the Council of Masters of Overseas Network will be selected within the Executive Committee in a rotating fashion, who will direct the operation of the Council of Masters, and be responsible for all activities associated with discipline outside of Vietnam. I, Master Diệp Khôi, currently live in Australia, was nominated by the masters of the Executive Committee to hold the first rotating presidency of the Council. This is an honor and an enormous responsibility, not only on myself, but also on the whole the Executive Committee which has the responsibility to promote all discipline's activities overseas, so we need the cooperation and support of all of you worldwide in all aspects of our mission ahead.  Solidarity, unity in mind and action will bring success. Our late Grand Master often reminded us: "The Catholic Church has billions of believers around the world today, but originally the proliferation and building started with only 12 Apostles."

Due to historical circumstances, the operations of overseas organizations have been extremely complex; suspicion and division among members sharing the same martial art uniform has been extremely serious; and I believe only genuine love and true tolerance will bring us closer together. Let's take another careful look of our brief past. After so many turbulent and arduous challenges, we have endured them all together while proudly wearing the same ocean blue uniforms, if we do not have empathy for one another, then who would deserve our sympathy and compassion?  Through sympathy and genuine assistance to one another, we will be able to fill over any gaps separating between us brothers and sisters.

Right from the early days when Vovinam discipline came into existence as with so many other martial arts disciplines in Vietnam, and up until now, what have enabled our discipline and given us the courage to develop and expand around the world?  Undoubtedly, we are fortunate having the great leaders such as the Founding Master, Grand Master, Master Mạnh Hoàng, Master Trần Huy Phong... and generations of talented and pioneering senior masters who devoted and sacrificed wholeheartedly for the cause that initially originating from the Founding Master's patriotism and the martial art ideal for serving the nation and humanity. The spirit of "Live, let others live, and live for others" has helped us through many arduous challenges that sometimes seemed impossible to overcome.

Grand Master Lê Sáng who sacrificed his life for our discipline; although he passed away for good, however our Master's dream and ideal will be carried on vigorously and relentlessly by Vovinam-Việt Võ Đạo disciples worldwide. During the last days of Grand Master's grave illness, those who were fortunate having an opportunity to visit him, in personal conversations with him, he advised repeatedly: "Try to improve and enhance our discipline."  Many masters hesitant to leave Grand Master's sick bed, but he has boldly insisted: "Go and take care of our discipline."

Grand Master's trust in the Council of Masters of Overseas Network is an honor and opportunity and is also a great challenge. We can no longer rely on our Grand Master, we - yes ourselves, all Vovinam Việt Võ Đạo overseas disciples need to work hard and take initiative for promoting our discipline ideals overseas in order to fulfill the responsibility which he entrusted in us. Vovinam has never been short of talented people as Grand Master gently recalled : "In the early days of Vovinam, having someone with bachelor degree among us was a rarity, today Vovinam students include multitude of people with excellent qualifications and credentials, with outstanding expertise in many areas around the world."  We strongly believe, with the ability and resources available, with passion for the righteous ideal, and relentless devotion of all the overseas Vovinam students, we will strongly pursue and implement our discipline's goals and mission and will never falter on our Grand Master's expectations.

We always welcome your advice and constructive opinions that can help our discipline thriving forward strongly. We sincerely look for opportunities to collaborate and work with all of you worldwide to build our discipline at overseas better and stronger in the future.

Thank you and best regards.
Master Diệp Khôi

 

Related documents:

1. Council of Masters of Overseas Network - Current Membership List

2. Executive Committee

3. Grand Master's Decision Regarding the Establishment of Council of Masters of Overseas Network

 

Melbourne, ngày 05 tháng 12 năm 2010

Kính gởi: - Quý vị Võ Sư,
 - Quý vị Huấn Luyện Viên,
 - Anh, Chị, Em đồng môn trên toàn thế giới.                                                            

Kính thưa toàn thể quý vị,

Thay mặt cho Hội Đồng Điều Hành - Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại, tôi xin kính gởi đến quý vị cùng gia đình lời cầu chúc sức khỏe và an lành.

Ngày 31 tháng 3 năm 2010 Võ sư Chưởng Môn đã ban hành quyết định thành lập Hội Đồng Điều Hành - Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại gồm 5 Võ sư :

1- Vs Diệp Khôi            (Úc Châu)
2- Vs Trang Phước Đức         (Âu Châu)
3- Vs Lương Thuận Vui          (Mỹ Châu)
4- Vs Vũ Đức Thọ            (Mỹ Châu)
5- Vs Nguyễn Minh Hải        (Mỹ Châu)

Theo chỉ thị  của Võ sư Chưởng Môn thì chủ tịch Hội Đồng Võ Sư Tương Trợ Hải Ngoại sẽ do các thành viên Hội Đồng Điều Hành bầu chọn luân phiên để điều hành hoạt động của Hội Đồng, có trách nhiệm liên kết tổ chức mọi hoạt động của Môn Phái ngoài Việt Nam. Tôi, Võ sư Diệp Khôi đang sinh hoạt tại Úc Châu, được các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành đề cử giữ chức chủ tịch luân phiên đầu tiên của Hội Đồng. Đây là một vinh dự đồng thời là một trách nhiệm hết sức nặng nề không phải chỉ cho riêng tôi mà còn cho toàn thể các Võ sư trong Hội Đồng Điều Hành với trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại, do đó chúng tôi rất cần sự cộng tác và hổ trợ của tất cả quý vị đồng môn trên toàn thế giới về mọi mặt.  Sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động sẽ đem đến thành công, Thầy Chưởng Môn đã từng nhắc nhở: “Giáo Hội Thiên Chúa Giáo có hàng tỷ tín đố trên thế giới hiện nay, đã được khởi đi và xây dựng từ 12 Thánh Tông Đồ”.

Vì hoàn cảnh lịch sử nên sinh hoạt Môn Phái chúng ta tại hải ngoại vô cùng phức tạp, tình trạng nghi ngờ và chia rẽ giữa những người mang cùng màu áo vô cùng trầm trọng và theo tôi nghĩ chỉ có tình thương và lòng bao dung sẽ mang mọi người đến gần nhau hơn. Hãy nhìn thật kỹ để thấy rằng sau bao sóng gió, gian nan mà chúng ta vẫn còn mang trên mình chiếc áo màu xanh trùng dương thân thương ngày xưa cũ, nếu chúng ta không biết thương nhau thì còn có thể thương ai được nữa?  Sự cảm thông và hết lòng giúp đỡ lẫn nhau sẽ giúp chúng ta lấp dần hố sâu ngăn cách giữa anh em chúng ta.

Ngay từ những ngày đầu, môn phái Vovinam khi lập phái cùng thời với biết bao môn phái võ thuật Việt Nam khác, và cho đến bây giờ điều gì đã làm cho môn phái của chúng ta có năng lực tồn tại và phát triển khắp thế giới?  Phải chăng chúng ta có được Võ sư Sáng Tổ, Võ sư Chưởng Môn, Võ sư Mạnh Hoàng, Võ sư Trần Huy Phong… cùng bao thế hệ Võ sư tiền bối đầy tài năng và hết lòng tận tụy hy sinh, khởi đi từ tấm lòng yêu nước của Võ sư Sáng Tổ đến lý tưởng phục vụ cho dân tộc và nhân loại. Tinh thần “Sống, để cho người khác Sống, và Sống cho người khác” đã gíúp cho chúng ta vượt qua bao gian nan thử thách mà có lúc chúng ta tưởng chừng khó có thể vượt qua.

Võ sư Chưởng Môn Lê Sáng, người đã hy sinh trọn cả cuộc đời cho Môn Phái, ngày hôm nay dù Thầy đã mất đi, nhưng hoài bảo và lý tưởng của Thầy sẽ được chuyên chở một cách mạnh mẽ và liên tục trong đại cuộc trường thanh của Môn Phái bởi những môn đồ Vovinam-Việt Võ Đạo trên toàn thế giới. Trong những ngày Thầy lâm trọng bệnh, những ai may mắn có cơ hội đến thăm Thầy đều được nghe trong suốt cuộc nói chuyện, sự lập đi lập lại những lời căn dặn của Thầy: “Cố gắng về làm việc và tiếp tục phát huy Môn Phái tốt hơn nữa”.  Nhiều Võ sư bịn rịn không muốn ra về trước bệnh tình trầm trọng của Thầy, nhưng Thầy đã mạnh dạn bảo rằng: “Hãy đi về mà lo cho Môn Phái”.

Sự tin tưởng trao quyền cho các Võ sư tại hải ngoại của Võ sư Chưởng Môn là một vinh dự, cơ hội và cũng là một thách thức to lớn. Chúng ta không còn có thể ỷ lại, dựa dẫm, đổ trách nhiệm vào Thầy mà chính chúng ta, vâng chính chúng ta tất cả môn sinh Vovinam-Việt Võ Đạo tại hải ngoại phải cố gắng làm việc và chịu trách nhiệm phát huy môn phái tại hải ngoại để có thể hoàn thành trọng trách mà Thầy đã tin tưởng giao phó. Hiền tài Vovinam không thiếu như Võ sư Chưởng Môn đã từng vui vẻ mà nói rằng: “Ngày trước Vovinam tìm được những người tốt nghiệp đại học rất hiếm, hôm nay Vovinam có biết bao môn sinh  tốt nghiệp với biết bao bằng cấp, xuất sắc trong nhiều lĩnh vực ở khắp nơi trên thế giới.”  Chúng tôi mạnh mẽ tin tuởng rằng với khả năng và tiềm lực sẵn có, cộng với lý tưởng, lòng tận tụy hy sinh của toàn thể môn sinh Vovinam tại hải ngoại, chúng ta sẽ mạnh dạn  tiếp tục theo đuổi, thực hiên hoài bảo và lý tưởng mà Môn Phái đã từng đề xướng để không phụ lòng kỳ vọng của Thầy.

Chúng tôi tha thiết luôn được đón nhận sự cố vấn, những ý kiến đóng góp về mọi mặt của quý vị để có thể giúp cho Môn Phái của chúng ta phát triển tại hải ngoại mạnh mẽ hơn, chúng tôi mong mỏi được cùng nhau cộng tác, hỗ trợ làm việc chung với toàn thể quý đồng môn trên toàn thế giới để xây dựng Môn Phái tại Hải Ngoại ngày một tốt đẹp và vững mạnh  hơn.

Kính chào toàn thể quý vị.

Trân trọng,
Võ sư Diệp Khôi

 

3 Goals and 5 Guiding Principles


The 3 goals of Vovinam Việt Võ Đạo:

 1. To preserve and grow the martial arts of Vietnam by applying the principle of "integration of Hard and Soft techniques".
 2. To research and create new martial arts' techniques to improve Vovinam Việt Võ Đạo's technical resources.
 3. To train disciples in the three aspects of martial arts: Strength, Techniques, and Philosophy
 1. Strength: Vovinam Việt Võ Đạo will train disciples to have a strong body and great endurance in order to face and overcome all challenges, obstacles, and illnesses.
 2. Techniques: Vovinam Việt Võ Đạo will train disciples to master practical techniques in order to defend ourselves and to serve just causes.
 3. Philosophy: Vovinam Việt Võ Đạo will train disciples to have a rational mind, an indomitable will, and a gallant character. Disciples will live in a self-disciplined way, strive to become model citizens, and serve oneself, one's family, one's state, and mankind.


The 5 guiding principles of Vovinam Việt Võ Đạo:

 1. All activities of Vovinam Việt Võ Đạo are based on a established, strong foundation: focusing on serving people as the end, on building characters as the goal, and using martial arts skills and indomitable will as the means.
 2. Vovinam Việt Võ Đạo is an extended family, in which all disciples love and respect one another. The respect and love will be weaved into the rules and culture of Vovinam Việt Võ Đạo. The love, respect will unite Vovinam Việt Võ Đạo disciples in the common goals of upholding Vovinam’s honor, and serving our people and mankind.
 3. Vovinam Việt Võ Đạo actively participates in the education of young men and women.
 4. Vovinam Việt Võ Đạo is independent of political and religious influences.
 5. Vovinam Việt Võ Đạo always respect other disciplines of martial arts.

 

 

[ Tiếng Việt | English | Deutsch ]

 

3 Hauptziele und 5 Leitprinzipien

 

Die 3 Hauptziele des Vovinam Việt Võ Đạo:

 1. Pflegen und verbreiten des Vovinam Việt Võ Đạo.
 2. Weiterentwickeln des Vovinam Việt Võ Đạo.
 3. Ausbilden der Schüler unter den Gesichtspunkten Kampfkraft, Kampfkunst, Philosophie.

 

Die 5 Leitprinzipien des Vovinam Việt Võ Đạo:

 1. Alle Aktivitäten des Vovinam Việt Võ Đạo sind darauf ausgerichtet, dem Menschen und der Gesellschaft zu dienen. Disziplin und Wille sind das Mittel dafür.
 2. Das Verhältnis zwischen den Mitgliedern des Vovinam Việt Võ Đạo ist wie in einer großen Familie, respektvoll, freundschaftlich, hilfsbereit und tolerant.
 3. Vovinam Việt Võ Đạo dient nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zur Entwicklung der ganzen Persönlichkeit.
 4. Die Aktivitäten des Vovinam Việt Võ Đạo sind weder politisch noch religiös ausgerichtet.
 5. Vovinam Việt Võ Đạo achtet und toleriert auch andere Kampfkünste.

Thongbao-Le-BachNhat

Announcing 100-days memorial ceremony to be held for late Grand Master Lê Sáng.

Council Master Trustee announces:

A Vietnamese traditional 100-day memorial ceremony for late Grand Master Lê Sáng will be held at 31 Sư Vạn Hạnh Street, Phường 3, Quận 10, (HCM city, Vietnam). This is a place of worship the Founding Grand master and deceased Masters.

Rituals began at 10 am on Tuesday, 04/01/2011 by Master Nguyễn Văn Chiếu, The Chief Trustee, with participation of the Council Master Trustee members, and other Senior Master of the discipline and other disciples from within Vietnam and abroad. The traditional offerings is expected to end at 10:30 AM approximately on the same day.

Program content includes:

 

10 Credos

 1. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Strive to reach the height of martial arts in order to serve my people and mankind.
 2. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Loyally build up our martial arts discipline and develop the next generation of Việt Võ Đạo disciples.
 3. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Align with our discipline’s vision, show respect to senior disciples and care for my fellow disciples.
 4. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Absolutely respect rules and regulations and uphold the honor of a martial artist.
 5. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Respect disciples of other martial arts, and only use force for self-defense and defense of justice.
 6. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Study diligently, and hone my character and virtues.
 7. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Live a chaste, honest, modest, and noble life.
 8. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Develop a strong will to overcome all obstacles in life.
 9. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Develop sound judgment, steadfast in struggle and always act with wisdom and resourcefulness.
 10. As a Việt Võ Đạo Disciple, I vow to: Be confident, in control, tolerant, humble and constantly self-reflect for improvement.

 

 

[ Vietnamese | English | Deutsch | Italiano | Français ]

 

Grandmaster’s Lê Sáng’s Biography

ChuongmonLeSang-ThuQuat

Grandmaster Lê Sáng – The Brilliant Successor of Founding Grandmaster Nguyễn Lộc


Master Lê Sáng's family originally resided in Thanh Hóa Province, but he was born in autumn of 1920 in a house on the banks of Trúc Bạch lake in Hà Nội, the oldest son of Mr. Lê Văn Hiển (known professionally as Đức Quang, 1887 - 1959) and Mrs. Nguyễn Thị Mùi (1887 - 1993). His two sisters are Lê Thị Xuất and Lê Thị Hương.

In 1939, after suffering a severe illness which left him walking with difficulty, he followed his mother's advice and began studying martial arts in order to strengthen his legs and improve his physical health. Good fortune steered him to Founding Grandmaster Nguyễn Lộc's Vovinam class at the Hà Nội Pedagogical College (Ecole Normale). Due to his natural ability, intelligence, and diligent practice, after just a few years he was chosen by Founding Grandmaster Nguyễn Lộc to take part in the work of training others in Hà Nội. From then on, he became as close to Grandmaster Nguyễn Lộc as a younger brother is to an older brother, sharing in his labors and his hardships, following him as he taught the discipline of Vovinam in many places…

Membership Roster

Updated in May 29 2010 

No.

Name

Location

1

Master Bùi Long Cửu

Munich, Germany, Europe

2

Master Cao Hải Thanh Trung

Hamburg, Germany, Europe

3

Master Đào Nguyên Quân

Victoria, Australia

4

Master Diệp Khôi

Victoria, Australia

5

Master Finato Stefano

Italy, Europe

6

Master Hoàng Quốc

Victoria, Australia

7

Master Hoàng Tâm

Victoria, Australia

8

Master Huỳnh Kim

Victoria, Australia

9

Master Huỳnh Ngọc An

Victoria, Australia

10

Master Huỳnh Quốc Hùng Thư

France, Europe

11

Master Lâm Tấn Đạt

California, USA

12

Master Le Merrer Gilles

France, Europe

13

Master Lê Thanh Liêm

California, USA

14

Master Lương Thuận Vui

Florida, USA

15

Master Lý Văn Ngôn

Victoria, Australia

16

Master Nguyễn Định Bằng

Victoria, Australia

17

Master Nguyễn Thanh Phong

Oregon, USA

18

Master Nguyễn Thế Hùng

Germany, Europe

19

Master Nguyễn Thị Cẩm Bình

California, USA

20

Master Nguyễn Trung Cang

Netherlands, Europe

21

Master Phan Thanh Việt

Victoria, Australia

22

Master Quan Tuấn Kiệt

Victoria, Australia

23

Master Trần Duy Lợi

Oakland, USA

24

Master Trần Kim Thuý

Texas, USA

25

Master Trần Minh Hoàng

Texas, USA

26

Master Trần Phước Thiện

Germany, Europe

27

Master Trần Thái Quý

Basel, Switzerland, Europe

28

Master Trần Việt Kha

Victoria, Australia

29

Master Trang Phước Đức

France, Europe

30

Master Vũ Đức Thọ

Florida, USA

31

Master Tống Hùng Phi

Washington, USA

32

Master Nguyễn Minh Hải

California, USA